Partners

IZERE realiseert zijn doelen op het gebied van capaciteitsopbouw en sociale investeringen door middel van het organiseren van projecten, missies en hulpacties. Maar dit doet IZERE niet alleen. Daarom werkt de stichting o.a. al samen met: 

  • Interplast (voor de gezondheidszorg)
  • Cios-Haarlem (voor het verzoeningsproces in Burundi),
  • Bisdom Haarlem-Amsterdam en het bisdom Rotterdam (voor kerkelijke ondersteuning)
  • Wilde Ganzen en Triodos Foundation (voor de coöperaties in Burundi)
  • Bakkers-Babylioniënbroek (voor het bakkerijproject)
  • Oskam–Nederland (voor het bakstenenproject)
  • Urk Visserij (voor het visserijproject)
  • Alterius en WereldWijd (voor de vakschool)
  • Sport for Children (voor de sportprojecten)
  • De Baanderij-Gouda en Derde Hands (voor de hulpcontainers naar Burundi)

Wilt uw organisatie ons helpen projecten te realiseren t.g.v. de kwetsbaarste bevolkingsgroepen in Burundi? Of kunt u de Burundese gemeenschap helpen in het integratie- en participatieproces in de Nederlandse samenleving? Neem dan contact met ons op!

© 2021 IZERE · ANBI · Steun IZERE en bestel Coffee Burundi