Sport

IZERE wil met het sportproject bijdragen aan het proces van verzoening en integratie na de burgeroorlog in Burundi. Dat wil zij bereiken door kansarme jongeren uit de Hutu, Tutsi, en Twa gemeenschap, maar ook gedemobiliseerde rebellen, terugkerende vluchtelingen en straatjongeren uit Bujumbura een korte sportleidersopleiding te geven.

Als selectiecriterium wordt het actief betrokken zijn bij sportactiviteiten in de eigen woonomgeving gehanteerd. Na afloop van de opleiding zijn de sportleiders (jongens en meisjes) in staat om:

  1. basis sporttrainingen te verzorgen
  2. als scheidsrechter op te treden
  3. een team te coachen
  4. als rolmodel voor andere jongeren te functioneren 
  5. wedstrijden en toernooien te organiseren en 
  6. kunnen zij zelf sport actief beoefenen

Deze vaardigheden voeren zij vervolgens uit in hun eigen gemeenschap waarbij het aspect van verzoening en integratie vorm krijgt doordat de sportleiders gemarginaliseerde groepen uit hun eigen woonomgeving betrekken bij hun activiteiten en zij opzettelijk wedstrijden en toernooien organiseren tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

In de opleiding tot sportleider wordt voetbal als instrument gebruikt om sportleiders-vaardigheden te ontwikkelen. Echter, sportleider zijn is vrijwilliger zijn en je kunt geen vrijwilliger voor de rest van je leven zijn. Hierin ligt een uitdaging voor IZERE om ook bij te dragen aan hun maatschappelijke en economische ontwikkeling.

IZERE heeft in 5 jaar meer dan 120 sportleiders opgeleid en de meesten zijn actief in de gemeenschap en dragen bij aan een toename van sportactiviteiten en de bevordering van het integratie en- verzoeningsproces in de regio van Ngozi, Makamba, Gitega en Bujumbura. We hebben o.a. een partnerschap met ‘Sport for Children Foundation-Eindhoven’ en “Run 2days Utrecht” en gaan samen de sport in Burundi bevorderen door o.a. sportmaterieel op te sturen.© 2021 IZERE · ANBI · Steun IZERE en bestel Coffee Burundi