Waarom wij dit doen

De burgeroorlog die 16 jaar lang heeft geduurd heeft schadelijke consequenties gehad: mensenrechten zijn geschonden, het bracht hongersnood, ziekte en armoede. Met name vluchtelingen, kinderen, vrouwen en ouderen zijn hard getroffen. Veel jongeren hebben geen toegang gehad tot onderwijs. Ondanks dat het vredesproces en de wederopbouw in volle gang zijn, is de huidige situatie kwetsbaar. Dat komt door de re-integratie van vluchtelingen in de samenleving, de oude tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen van Hutu’s en Tutsi’s, de grote armoede, het gebrek aan financiële infrastructuur, de gezondheidszorg, de hiv/aids problematiek en de huidige politieke crisis. 

Door al deze problematiek voelen wij van IZERE ons geroepen om iets te doen voor onze medemens. Dit doen wij door projecten, missies en hulpacties te organiseren die gericht zijn op het helpen en verbeteren van de levens van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, namelijk weeskinderen, ouderen, Twa’s en de armste mensen uit het binnenland.

© 2021 IZERE · ANBI · Steun IZERE en bestel Coffee Burundi