Beleidsplan : hoofdlijnen

In zowel Burundi als in Nederland: de burgeroorlog die 17 jaar lang heeft geduurd heeft schadelijke consequenties gehad: mensenrechten zijn geschonden, het bracht hongersnood, ziekte en armoede. Met name vluchtelingen, kinderen, vrouwen en ouderen zijn hard getroffen. Veel jongeren hebben geen toegang gehad tot onderwijs. Ondanks dat het vredesproces en de wederopbouw in volle gang zijn, is de huidige situatie kwetsbaar. Dat komt door de re-integratie van vluchtelingen in de samenleving, de oude tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen van Hutu’s en Tutsi’s, de grote armoede, het gebrek aan financiële infrastructuur, de gezondheidszorg, de hiv/aids problematiek en de huidige politieke crisis.
In Nederland vinden wij dat Burundezen moeten integreren om een zekere toekomst op te kunnen bouwen. De Nederlandse taal is een geschikt instrument en de basis om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.
Projecten gepland voor 2019-2020: bakkerijen-technologie, plastische chirurgische operaties, lokale ontwikkelingscoöperaties, milieu vriendelijke bakstenen fabricage, vakopleidingen als toekomstige perspectieven voor jongeren die door de oorlog geen gelegenheid hebben gekregen om de reguliere school te volgen.
Elk jaar organiseert IZERE debatten om voornamelijk de economische situatie van Burundi te bevorderen en maatschappelijke problemen in Nederland te bespreken en vandaaruit hulpmissies naar Burundi te organiseren met als doel “het integreren en participeren in de Nederlandse samenleving.

Door deze problematiek voelen wij van IZERE ons geroepen om iets te doen voor onze medemens zowel in Nederland als in Burundi.                                            

© 2021 IZERE · ANBI · Steun IZERE en bestel Coffee Burundi