Wat doen wij?

De burgeroorlog die 16 jaar lang heeft geduurd heeft schadelijke consequenties gehad: mensenrechten zijn geschonden, het bracht hongersnood, ziekte en armoede. Met name vluchtelingen, kinderen, vrouwen en ouderen zijn hard getroffen. Veel jongeren hebben geen toegang gehad tot onderwijs. Ondanks dat het vredesproces en de wederopbouw in volle gang zijn, is de huidige situatie kwetsbaar. Dat komt door de re-integratie van vluchtelingen in de samenleving, de oude tegenstellingen tussen de bevolkingsgroepen van Hutu’s en Tutsi’s, de grote armoede, het gebrek aan financiële infrastructuur, de gezondheidszorg, de hiv/aids problematiek en de huidige politieke crisis. 

Door al deze problematiek voelen wij van IZERE ons geroepen om iets te doen voor onze medemens. De stichting IZERE is opgericht in 1997 om onder andere een bijdrage te leveren aan het vredesproces en de wederopbouw van Burundi. Dit doen wij door projecten, missies en hulpacties te organiseren die gericht zijn op het helpen en verbeteren van de levens van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen, namelijk weeskinderen, ouderen, Twa’s en de armste mensen uit het binnenland. De stichting is ook opgericht om de Burundese gemeenschap te helpen in het integratie- en participatieproces in de multiculturele Nederlandse door het organiseren van de “Burundi Dag” waarop maatschappelijke problemen zoals eenzaamheid en taalproblemen worden besproken. Daarnaast streeft IZERE ernaar om de Burundese cultuur te presenteren aan het breder publiek.  © 2021 IZERE · ANBI · Steun IZERE en bestel Coffee Burundi