Onze doelstellingen

Bijdragen aan het vredesproces en de wederopbouw
Om sociale gebreken in Burundi te verhelpen houdt IZERE zich voornamelijk bezig met capaciteitsopbouw en sociale investeringen.

Capaciteitsopbouw:
Met capaciteitsopbouw wordt de overdracht van kennis bedoelt: het leren door te doen. De kennisoverdracht vindt plaats dankzij migrant-experts die meegaan met missies naar Burundi die door IZERE worden georganiseerd. De migrant-experts vervullen niet alleen een voorbeeldfunctie als het gaat om de manier van werken, maar ook als het gaat om hele praktische zaken zoals het leren organiseren en het efficiënter omgaan met de tijd.  

Sociale investeringen:
Met sociale investeringen wordt het starten van- en het investeren in bedrijven om de lokale economie te versterken en zo bij te dragen aan het wederopbouwproces. De sociale investeringen hebben als doel:

  • het creëren van werkgelegenheid en armoedebestrijding 
  • het vergroten van toegang tot bepaalde middelen (bouwmaterialen; voedsel)
  • het stimuleren van zakenrelaties tussen Nederland en Burundi

Om dit te realiseren bestaat IZERE uit een Nederlandse tak, maar heeft ze ook een lokaal Burundees hoofdkantoor. Vandaag de dag is IZERE een professionelere, goed georganiseerde gesprekspartner voor Burundi geworden. Een van de grote krachten  van IZERE is dan ook dat wij de lokale realiteit kennen goed bekend staan bij diverse Burundese instellingen en bedrijven.

Burundesen helpen integreren en participeren
Om de Burundese gemeenschap te helpen in het integratie- en participatieproces in de Nederlandse samenleving, organiseert IZERE elk najaar de Burundese Dag (Bu-Dag). Op zo’n Burundese Dag staan altijd belangrijke punten op de agenda zoals het bespreken van de economische- en veiligheidssituatie in Burundi. Dit heeft als doel een grondige reflectie op gang te brengen op belangrijke elementen voor een structurele en duurzame bijdrage aan de wederopbouw van Burundi. Onze jaarlijkse doelen met deze dag zijn: 

  • maatschappelijke betrokkenheid en participatie in de Nederlandse en Burundese samenleving stimuleren door Nederlanders en Burundesen bij elkaar te brengen.
  • integratie van nieuwkomers door (o.a. kwetsbare) Burundesen verspreid over heel Nederland elkaar te leren kennen en te verenigen

Presenteren van de Burundese cultuur 
Op deze informatieve bijeenkomsten organiseert IZERE culturele activiteiten zoals trommeldans, traditionele vrouwendans, poëzie, wiegeliedjes en tentoonstellingen en exposities van Burundese kunstvoorwerpen om het gevarieerde publiek te informeren over de Burundese cultuur. 

Tijdens deze culturele activiteiten worden deelnemers uitgenodigd om mee te trommelen en te dansen. Daarnaast hebben jongeren en kinderen altijd hun eigen dagprogramma vol met activiteiten. Dankzij onze culturele activiteiten komen Burundesen en Nederlanders bij elkaar en is het een goede gelegenheid om de waarde van culturele diversiteit te beseffen. 

IZERE: “De Burundese cultuur is tenslotte onze beste ambassadeur

© 2021 IZERE · ANBI · Steun IZERE en bestel Coffee Burundi