Onze structuur

Het bestuur (de voorzitter, secretaris en penningmeester) zorgen voor de uitvoering van diverse projecten: de voorzitter is verantwoordelijk voor de relaties met andere instellingen en coördineert de activiteiten; de secretaris wordt gezien als adjunct voorzitter en zij/hij is ook verantwoordelijk voor de culturele activiteiten; de penningmeester is voornamelijk bezig met alle financiële aspecten. Daarnaast hebben we een adviseur.

In Burundi werkt IZERE met:

  • de Juridische Vertegenwoordiger die officieel optreed namens IZERE
  • een Operations Manager die de projecten in samenwerking met de lokale partners coördineert en surveilleert 
  • een secretaris die verantwoordelijk is voor alle secretariële taken en die het kantoor van IZERE beheert
  • contactpersonen per project, voor zowel in Bujumbura (hoofdstad) als in het binnenland
  • een externe adviseur die op diverse gebieden ondersteuning verleent

© 2019 IZERE | branded by Amped