Burundi

Burundi ligt in centraal Afrika ten oosten van de Democratische Republiek Congo. Burundi grenst verder aan Rwanda en Tanzania. De oppervlakte van Burundi is bijna 28.000 vierkante kilometer en daarmee is het ongeveer 0,8 keer de oppervlakte van Nederland. 

In juli 1962 werd Burundi onafhankelijk. De geschiedenis van Burundi wordt gekenmerkt door veelvuldige wisselingen van de politieke elite, waarbij dikwijls sprake is geweest van gewelddadige opstanden (in het bijzonder in 1965, 1969, 1972, 1988 en 1993). Vooral in 1972 is veel bloed vergoten: er kwamen circa 300.000 mensen om. Ongeveer 150.000 mensen ontvluchtten het land, onder meer naar het toenmalige Zaïre, Rwanda en Tanzania.

Nadat tweeënhalf jaar was onderhandeld onder leiding van de voormalige Tanzaniaanse President Nyerere, en na diens overlijden door oud-president van Zuid-Afrika Mandela, werd in augustus 2000 het Arusha vredesakkoord getekend door de Burundese regering en de 17 gewapende groeperingen. Na de democratische verkiezingen in 2005 heeft de Burundese regering een programma opgesteld dat wederopbouw-strategie omvat die gericht is op humanitaire hulp, onderwijs en gezondheidszorg, vluchtelingen en ontheemden, goed bestuur en rechtstaat en budgetsteun.

In 2015 is een onsuccesvolle coup tegen de huidige President van Republiek gepleegd. Deze poging heeft vele consequenties tot gevolg gehad waaronder: veel spanning in Burundi zowel in de hoofdstad als in het binnenland, veel vluchtelingen in de buurlanden Rwanda en Tanzania, en de economische situatie is verslechterd. De Europese Unie heeft zijn bilaterale hulp aan Burundi vanaf deze periode stop gezet met als argument dat o.a. de mensenrechten niet worden gerespecteerd in Burundi.

Naast de humanitaire situatie is de economische situatie van Burundi zorgelijk. Op de Human Development Index (HDI), de VN-index voor sociale ontwikkeling, staat het op de 169-ste plaats van de 188 in 2016. 68% van de bevolking, met name in de rurale gebieden, leeft onder de armoedegrens. In Burundi wonen tegenwoordig iets meer dan 10 miljoen mensen. De levensverwachting is 43,4.

Bevolkingssamenstelling: 

  • Hutu (Bantu) 85%
  • Tutsi 14%
  • Twa (Pygmeënstam) 1%, 
  • Overigen: kleine groepen Europeanen en Aziaten 
  • Ruim 23% is aanhanger van een inheems geloof
  • Ongeveer 70% is christen, 
  • 10% is moslim

 

© 2021 IZERE · ANBI · Steun IZERE en bestel Coffee Burundi